Aktuality - A-klub

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

06.01.2023 Výročná členská schôdza. Na základe plánu činnosti sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu s účasťou 35 členov. Pred zhodnotením činností v roku 2022 sme vymenovali 3 ambasádorov - reprezentantov klubu za aktívnu činnosť. Hodnotenie roka 2022 vykonal vedúci klubu na konci ktorého jednotlivý členovia doplnili vyhodnotenie svojimi osobnými postrehmi. Nasledoval slávnostný obed. V druhej polovici schôdze sme spoločne prebrali všetky plánované klubové podujatia na rok 2023. Členskej schôdze sa zúčastnili už aj delegáti budúcich našich klubových pobočiek z Rožňavy a Košíc.
8.10.2022 Slávnostným výročným klubom sme oslávili 8. výročie založenia nášho A-klubu, pričom sa ho zúčastnilo vyče 20 klubo z celého Slovenska.
16.-18.09.2022 Vedenie nášho klubu sa zúčastnilo XXII. kongresu ASKAS v Trenčíne, kde bol oficiálne prijatí za člena náš nový A-klub Novohrad vo Veľkom Krtíši.
17.07.2022 Letné horúčavy sme využili na turistický výstup na rozhľadňu Maginhrad v Nižnom Skalníku, kde náročná túra dala zabrať všetkým účastníkom.
25.06.2022 Na pozvanie partnerov z A-klubu KAT Trenčín sme sa zúčastnili ich výročného klubu, ktorý sa niesol v dobrej nálade pre potešenie všetkých nás zúčastnených.
16.06.2022 Na základe dohody o spolupráci medzi OLÚP a ASKAS sa predstavil 1. krát náš nový A-klub Rimava na besede s pacientami v liečbe.  
19.03.2022 Podľa doliečovacieho plánu OLÚP Predná Hora sme sa zúčastnili celoslovenského A-klubu. Témou klubového dňa bola myšlienka "ako sa mi zmenil život v abstinencii". Za účasti vyše 20 abstinentov z celého Slovenska ako i dvoch úplne nových začínajúcich abstinentov bol klub veľmi aktívny, poučný a v niektorých chvíľach až emotívny. Po klube, kde sa zúčastnil aj náš najnovší člen Juraj, sme odchádzali s veľmi pozitívnymi pocitmi, za čo aj touto formou ďakujeme všetkým účastníkom.
17.03.2022 Na základe poverenia našej asociácie ASKAS sme sa zúčastnili na zahájení besied s pacientmi, ktorí sú v liečení na závislosť od alkoholu v OLÚP Predná Hora. Po milom prijatí kaplánom ústavu nám bol poskyrtnutí chutný obed. Za účasti pacientov sme zahájili besedu predstavením nášho klubu a jeho činnosti ako i členov, ktorí sa zúčastnili uvedeného stretnutia. Postupne sa každý podelil o svoj životný osud v závisloti ako aj v abstinencii. V druhej časti sa rozprúdila veľmi emotívna beseda, ktorá končila veľkým potleskom pacientov, čo bolo dostatočným zadosťučinením, že akcia bola úspešná a hlavne pre pacientov prospešná. Ďakujeme vedeniu OLÚP a ASKAS, že sme mohli tieto aktivity vzájomnej spolupráce zahájiť s členmi nášho klubu.
05.03.2022 Na základe strategického plánu nášho klubu na rok 2022 sme otvorili klub abstinentov Rimava so sídlom v okresnom meste Rimavská Sobota. Klub umožní bezprostredný prístup pri hľadaní pomoci pre závislých ľudí z mesta ako i jeho priľahlého okolia. Prestrihnutím pásky a veľmi hodnotnou spoločnou diskusiou sme položili základ pre kvalitnú a odbornú činnosť v prevencii od akýchkoľvek závislostí.
19.02.2022 Výročná členská schôdza. Na základe plánu činnosti sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu s účasťou 18 členov. Pred zhodnotením činností v roku 2021 sme vymenovali ambasádorov - reprezentantov klubu za dlhoročnú aktívnu činnosť. Hodnotenie roka 2021 vykonal vedúci klubu na konci ktorého jednotlivý členovia doplnili vyhodnotenie svojimi osobnými postrehmi. Nasledoval slávnostný obed počas ktorého televízia Lokall TV vyhotovila reportáž z priebehu členskej schôdze ako i rozhovory s troma členmi vedenia. V druhej polovici schôdze sme spoločne prebrali všetky plánované klubové podujatia na rok 2022.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky