Aktuality - A-klub

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

17.11.2020 Dnešné rokovanie vedenia klubu v príjemnej priateľskej atmosfére stanovilo hlavné klubové akcie na rok 2021 ako i víziu nových zmien,ktoré chceme v nastávajúcom roku realizovať. Dohodli sme aktívnu digitalizáciu činnosti jednotlivcov ako i nové formy klubovej činnosti vo virtuálnom priestore. Záverom sme si pochutnali na obedovom menű,ktoré pripravil vedúci klubu Ali. Bolo nám opäť spolu fajn a už sme v očakávaní najbližších klubových podujatí.
10.10.2020 Výročné stretnutie abstinentov pri príležitosti osláv založenia klubu. Hosťom bol Jozef Kostnáč, ktorý nás poctil svojou účasťou v rámci ktorého mal besedu o svojej knihe. Ďakujeme každému za účasť a prajeme veľa pevného zdravia a pokoj v duši.
20.8.2020 Na základe spolupráce ASKAS a OLUP sme sa zúčastnili besedy s pacientami.
Pre pandémiu bolo nás menej,nakoľko aj počet liečených pacientov je obmedzený a teda aj my sme boli ako klub len skromne zastúpený. Po milom uvítaní a veľmi chutnom obede, sme posedeli pri kávičke s odborným personálom,kde sme preberali problematiku závislosti na Slovensku.
Besedu sme začali predstavením nášho klubu a potom sme obaja sa rozhovorili o našom alkoholovom ale hlavne abstinentskom živote. Následne sa rozprúdila veľmi živá beseda na tému prečo abstinovať,prečo navštevovať kluby pričom sme sa nevyhli ani veľmi prekvapivým a veľmi diskrétným otázkam na ktoré sme museli trefne a hlavne vieruhodne odpovedať.
Záver opäť patril veľkému aplauzu čo nás samozrejme nesmierne potešil a sme presvedčený že naša beseda zanechala v pacientoch hlboký zážitok a v nás príjemný a potešujúci pocit.
Ďakujeme OĽUP aj ASKAS
31.5.2020 Stretnutie po 3 mesiacoch na klubovom dni, kde sme sa vzájomne informovali kto z nás a akým spôsobom prežíval dni počsa pandémie. Následne sme prehodnotili plán činnosti na rok 2020 podľa ktorého sa bude riadiť činnosť klubu v 2. polroku. Klubový deň sme ukončili bohatou kolienkovou kapustnicou ktorú nám pripravili dvaja šéfkuchári - naši sympatizanti.
22.2.2020 sme mali klubový deň v rámci ktorého sme sa stretli na besede s autorom knihy Na dne duše Jurajom Ďúranom s Trnavy. V družnej debate sme spoločne prebrali jednotlivé poviedky z knihy, ktoré opisujú jeho citový svet ako i jeho boj so závislosťou. Spoločne sme vykonzultovali naše životné skúsenosti, útrapy ktoré sme prežili na ceste k abstinencii. Chutným spoločným obedom sme ukončili naše príjemné posedenie.
 
Na základe poverenia ASKAS sme sa zúčastnili besedy s pacientami v liečbe závislosti na OLUP Predná Hora a to v najsilnejšej zostave,kompletného vedenia nášho klubu. Po predstavení klubu sa prezentovali jednotliví členovia svojími osobnými príbehmi,pričom súčasne odpovedali na zaujímavé otázky účastníkov besedy. Týmto spôsobom sa vytvorila tzv. interaktívna beseda,ktorá gradovala postupne ako prezentovali svojé osobné príbehy naší členovia. Potom sme v závere zvýraznili dôležitosť doliečovacieho procesu ako i začlenenia sa do abstinentských klubov po skončení liečby. Atmosféra bola veľmi príjemná a ani sme nezbadali,že nadišiel čas besedu ukončiť. Celkom na záver sme rozdali účastníkom krásne kalendáre 2020,letáky klubu, vizitku s kontaktami a teda je predpoklad,že sme aktívným spôsobom prispeli k liečeniu účastníkov prednášky. Tešíme sa na najbližšie stretnutie v novembri t.r. a ďakujeme vedeniu ASKAS za umožnenie tejto veľmi vydarenej besedy.
Ali Káli
Vedúci klubu
Na základe rozhodnutia predsedníctva klubu sme dňa 1. februára 2020 uskutočnili rokovanie Výročnej členskej schôdze nášho občianského združenia A-klub GEMER Tornaľa. Popri členskej základni sa rokovania zúčastnili i pozvaní hostia na čele s Prezidentom ASKAS Vladom Farským.
Po uvítaní účastníkov predsedom klubu Alim Kálim sme vyhodnotili klubovú činnosť za rok 2019 a podali správu o hospodárení klubu,ktorú predniesol náš podpredseda Ing. Juraj Petráš. Následne dostali slovo všetci hostia,ktorí vyjadrili svoj názor na prednesené vyhodnotenie našej činnosti. Osobitne si vážime slová Prezidenta ASKAS,ktorí vyjadril svojú radosť z naších úspechov. Potom všetci členovia vyslovili svojé osobné postrehy ako i hodnotenia činnosti klubu počas vlnajšieho roka. Následne vedúci klubu predniesol návrh plánu činnosti klubu na rok 2020 ku ktorému sa postupne všetci vyjadrovali. Záverom sme s chuťou strávili pripravený slávnostný obed a v družnej debate pri dobrej kávičke,ukončili rokovanie Výročnej členskej schôdze.
Ďakujem každému za účasť ako i za podnetné nápady a odznelé slová chvály,už sa tešíme teraz na realizáciu jednotlivých klubových podujati.
Ali Káli
Vedúci klubu
7.12.2019 Vianočný klub na Prednej Hore - OLÚP.
21.11.2019 Dnešná beseda s pacientami OLUP PH,kde sme sa predstavili ako klub a stálo to za to.
16.11.2019 Predvianočná kapustnica A-klub Gemer Tornaľa.
17.10.2019 Diplomovanie abstinentov Rimavská Sobota.
13.10.2019 Klubový výlet Zámocký hotel Galicia.
22.6.2019 Klubový deň Banská Štiavnica.
2.7.2019 Klubový deň Bardejov.
5.5.2019 Klubový deň na sv. omši v Poltári.
24.2.2019 Klubový deň v nádhernom prostredí Kokavy - Línia.
12.1.2019 sa v Tornali konala výročná členská schôdza občianskeho združenia A-klub Tornaľa.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky