Kronika 2016 - A-klub

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kronika
22.04. - 24.04. 2016 Celoslovenský výcvik a školenie členov ASKAS sa uskutočnil v rekreačnom areáli Go-Kľačno za účasti 24 A-klubov a 57 ich členov. V rámci školenia sa uskutočnila prednáška MUDr. Žemličkovej, ktorá mala ako vždy veľmi profesionálnu úroveň. Uskutočnilo sa aj riadne zasadnutie KOVKA, ktorá svojim uznesením rozhodla o usporiadaní Celoslovenských športových hier v dňoch 15. - 17. 9. 2017 v športovo-rekreačnom areáli DEA REI na Teplom Vrchu v okrese Rimavská Sobota v organizovaní nášho A-klubu Tornaľa.    
20.04.2016  Reportáž TV locall z kinopremiéry filmu Eva Nová v Tornali
15.04.2016  Pracovné stretnutie spojená s návštevou u priateľov v A-klube KRASA v Kanianke. Za všetko srdečná vďaka.
13.04.2016  
Písali o nás na internetovom portáli hirek.sk.
04.04.2016  Kinopremiéra filmu Eva Nová v organizovaní A-KLUBU Tornaľa za účasti strednej odbornej školy a gymnázia v Tornali sa uskutočnilo za prítomnosti 320 študentov a niekoľko pozvaných hostí z nášho mesta. Kinopremiéra bola súčastne aj premiérou obnovenej kinotechniky v rámci jej digitalizácie. Následná beseda s tvorcami filmu Marko Škop - režisér, František Krähenbiel - strih a Annikó Vargová - herečka a za účasti členov nášho klubu sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére, kde odzneli príbehy z tvorby filmu ako i príbehy z reálneho života našich abstinentov. Prítomnosť médií je predpokladom, že uvedené podujatie bude mať pozitívny dopad nielen na účastníkov ale aj na širokú verejnosť. Akciu sme ukončili príjemným posedením pri dobrom obede a konštatovali sme spoločne pozitívny prínos pre všetkých účastníkov ale i tvorcov filmu.     
03.04.2016  Na základe plánu činnosti na rok 2016 sa uskutočnil klubový deň. Predstavili sa nám noví členovia klubu Štefan, Lacko z Tornale a Janko z Veľkého Krtíša. Po psychoedukácii sme preberali všetky podujatia a akcie na ktoré sme dostali pozvanie, resp. akcie koré my sami organizujeme v priebehu mesiaca apríl.  Osobitne sme riešili účasť na celoslovenskom stretnutí A-klubov v organizovaní ASKAS, ktoré bude v rekreačnom zariadení Klašno v dňoch od 22. do 24. 4. 2016. Vyhodnotili sme naše aktivity v rámci získavania finančných zdrojov z 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Záverom nášho klubového dňa sme dohodli program budúceho kluboého dňa v mesiaci máj, ktorý chceme spojiť s terénnou terapiou a stretnutím rodinných príslušníkov našich členov.
17.03.2016  Na základe plánu činnosti na rok 2016 a v rámci akcií na prevenciu od závislosti, pripravujeme premietanie filmu Eva Nová v Tornali pre študentov stredných škôl. Za účelom prípravy uvedeného podujatia sme mali stretnutie s jednou z hlavných predtsaviteliek filmu Annikó Varga, ktorá ako bývalá študentka Gymnázia v Tornali sa podujala byť nám v príprave nápomocná. Premietanie filmu bude spojené s autogramiádou a následnou besedou medzi filmovým štábom, hercami a medzi študentmi - účastníkmi premietania. Touto akciou chceme prispieť ako organizátori podujatia k šíreniu posolstva filmu ktorej hlavnou témou je alkoholová závislosť a skutočný životný príbeh hlavnej hrdinky ktorú hrá Emília Vášáryová. Urobíme všetko preto aby film mal nielen úspech ale aj zmysel a prínos pre mládež nášho mesta.
12.03.2016  Členovia nášho klubu sa zúčastnili slávnostného výročného zasadnutia A-klubu Brezová pod Bradlom. V nádhernom prostredí Kopaníc sme strávili príjemné chvíle pri dobrej hudbe a výbornom jedle. Cesta bola veľmi dlhá, ale oplatilo sa a veríme, že sme opäť rozšírili okruh našich priateľov, abstinentov. Ďakujeme celému kolektívu a radi ich uvítame na našom 2. Výročnom sneme dňa 24.09.2016 v Tornali.
23.02.2016 Uverejňujeme oficiálne stanovisko signatárov deklarácie podpísaného účastníkmi aktívu konaného dňa 21.2.2016 v Tornali. Uvedená deklarácia, ktorého sa toto vyhlásenie týka bude odovzdaná osobne predsedom A-klubu Tornaľa prezidentovi ASKAS.
21.02.2016 Uskutočnilo sa stretnutie aktívu signatárov deklarácie za účelom zavedenia zmien v systéme fungovania abstinentského hnutia v SR zastrešeného ASKAS-om. Boli prijaté závery, ktoré postúpime členom KOVKA s cieľom vypracovať nové progresívne metódy v riadení činnosti ASKAS, ktorý by mohol slúžiť ako podkladový materiál pre rokovanie vrcholového orgánu ASKAS a to 19. kongresu konaného dňa 9.-11. 2016 v Námestove. Vyjadrujeme presvedčenie, že výsledok nášho rokovania prinesie prospech a úžitok pre nás všetkých abstinentov v SR.
31.01.2016 Januárová členská schôdza sa uskutočnila s cieľom prerokovať plán činnosti na rok 2016. Postupne boli rozobraté všetky navrhované podujatia, ktoré nás čakajú a následne boli zapracované jednotlivé návrhy od členov na doplnenie plánu. Súčasťou schôdze bolo aj prerokovanie už t.č. známych pozvaní na podujatia iných klubov ako i príprava na celoslovenský výcvik a školenie klubistov organizovaných ASKAS -om. V druhej časti zasadnutia sme mali psychoedukáciu v rámci ktorého sme postupne preberali životné udalosti každého člena za predošlé obdobie. Záverom sme dohodli program najbližšieho klubového stretnutia ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2016 so začiatkom od 10:00 nakoľko v rámci klubového dňa máme terénnu terapiu za účelom spoznávania nášho mesta Tornaľa. Riešením drobných pripomienok sme spoločným fotografovaním ukončili dnešné klubové stretnutie.
16.01.2016 Vedenie A-klubu Tornaľa už aj s novými členmi klubu sa zúčastnilo 12. plesu prešovských abstinentov. Ako už býva zvykom v Prešove sa otvára nový ročník klubových stretnutí. Sme radi že sme sa tak príjemného podujatia mohli zúčastniť. Ďakujeme celému kolektívu prešovských abstinentov na čele s ich predsedom Jakubom Harčárom za skvelú zábavu až do rána bieleho.
27.12.2015 Zasadnutie členov A-KLUB Tornaľa
12.12.2015 Mikulášsky večierok na Prednej Hore
22.11.2015 Stretnutie na Gemeri reprezentantov A-klubov v Tornali.
Hostiteľ: A-KLUB Tornaľa
Dobrý deň,

touto cestou Vám chcem poďakovať za Váš čas a snahu pomôcť mi!
Volala som,pretože som bola už v ,,koncoch,,a nechcela som tejto slabosti podľahnúť! Mávam neuveritelné stavy úzkosti a chuť ukončiť svoj život...a pila som....
Po liečbe som našla iné hodnoty,novú chuť do života a videla som mnoho zlého čo dokáže z človeka urobiť ,,slabosť,,a alkohol!
Nechcem to znovu zažiť! Preto som využila Vašu super ideálnu POMOC -linku NON STOP!!!!!!
Je to naozaj nápad,čo Vám plne schvaľujem/aj keď si uvedomujem,že máte potom viac práce./Mne to POMOHLO!!!!!!!
Od mája som nevypila okrem čaju a kávičky nič a to som si odriekla aj Margot čokoládu za ktorú by som sa ináč aj bila.
Píšem Vám hlavne preto,že ste mi nielen pomohol,ale aj doporučil Lacka- videli sme sa a v utorok idem na stretnutie.Mrzí ma,že som Vám-Ti nemohla poďakovať osobne-synátor kúpil drevo a tak sme mali robotu.Ja som taká cestovatelka -keď nie som na Detve tak som u dcérky v Kežmarku.Priznám sa mám to dosť ťažké -aj keď sa nerada sťažujem.Aj teraz som sama doma a mám čo robiť,aby som to zvládla.Preto si hľadám rôzne činnosti a robotu.Často som telefonovala s ľuďmi z liečenia.....no sklamala som sa! 99% sa vrátilo k pitiu!Je to možno z mojej strany egoizmus,ale mňa to posilnilo k NEPITIU!Snažila som sa im dohovoriť,pomôcť,ale asi to neviem,alebo nechcú počúvať.....Je mi to ľúto...
Ešte raz Vám ĎAKUJEM za pomoc a Vašu linku POMOCI!!!!!!!
Prajem Vám všetkým mnoho,mnoho pracovných úspechov a veľa síl pomáhať ľuďom čo to potrebujú.
Štefánia SzelepcsenyiováDobrý deň,

touto cestou Vám chcem poďakovať za Váš čas a snahu pomôcť mi!
Volala som,pretože som bola už v ,,koncoch,,a nechcela som tejto slabosti podľahnúť! Mávam neuveritelné stavy úzkosti a chuť ukončiť svoj život...a pila som....
Po liečbe som našla iné hodnoty,novú chuť do života a videla som mnoho zlého čo dokáže z človeka urobiť ,,slabosť,,a alkohol!
Nechcem to znovu zažiť! Preto som využila Vašu super ideálnu POMOC -linku NON STOP!!!!!!
Je to naozaj nápad,čo Vám plne schvaľujem/aj keď si uvedomujem,že máte potom viac práce./Mne to POMOHLO!!!!!!!
Od mája som nevypila okrem čaju a kávičky nič a to som si odriekla aj Margot čokoládu za ktorú by som sa ináč aj bila.
Píšem Vám hlavne preto,že ste mi nielen pomohol,ale aj doporučil Lacka- videli sme sa a v utorok idem na stretnutie.Mrzí ma,že som Vám-Ti nemohla poďakovať osobne-synátor kúpil drevo a tak sme mali robotu.Ja som taká cestovatelka -keď nie som na Detve tak som u dcérky v Kežmarku.Priznám sa mám to dosť ťažké -aj keď sa nerada sťažujem.Aj teraz som sama doma a mám čo robiť,aby som to zvládla.Preto si hľadám rôzne činnosti a robotu.Často som telefonovala s ľuďmi z liečenia.....no sklamala som sa! 99% sa vrátilo k pitiu!Je to možno z mojej strany egoizmus,ale mňa to posilnilo k NEPITIU!Snažila som sa im dohovoriť,pomôcť,ale asi to neviem,alebo nechcú počúvať.....Je mi to ľúto...
Ešte raz Vám ĎAKUJEM za pomoc a Vašu linku POMOCI!!!!!!!
Prajem Vám všetkým mnoho,mnoho pracovných úspechov a veľa síl pomáhať ľuďom čo to potrebujú.
Štefánia Szelepcsenyiová
16.11.2015 Beseda so žiakmi ZŠ I.B. Zocha v Revúcej

Slová uznania a vďaky od koordinátorky ZŠ I. B. Zocha Revúca.
"Dobrý deň,ozývam sa Vám opäť s odstupom času, pretože včera sme definitívne ukončili aktivity k Európskemu týždňu boja proti drogám a tak trochu bilancujeme. Chcem sa vám ešte raz poďakovať za vašu ochotu, pomoc a spoluprácu. Je super vedieť, že sú ešte ľudia, ktorí nehľadia len na seba a svoj prospech, ale nezištne odovzdávajú svoje poznatky a skúsenosti. Deťom sa beseda veľmi páčila, a ak bude ešte niekedy priestor, rada Vás opäť oslovím.
Chcela by som vás tiež poprosiť o nejaký fotomateriál k článku, ktorý pripravujeme.

Ešte raz, vrelá vďaka a želám vám veľa elánu a energie pri realizácii všetkých vašich aktivít."
Alena Kvetková
23. 10. 2015 V organizovaní oddelenia PAL nemocnice Rimavská Sobota sa uskutočnilo slávnostné diplomovanie abstinentov odliečených týmto oddelením. Zúčastnilo sa ho 97 abstinujúcich, ktorý obrdžali od vedenia nemocnice diplomy za abstinenciu v trvaní od 1 až 28 rokov. Medzi ocenenými boli aj traja čelnovia nášho klubu: Aladár Káli, Ján Görgei za 2 ročnú abstinenciu a Beáta Fűkőová za 1 ročnú abstinenciu. V kultúrnom programe vystúpili žiaci základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote pod vedením Jána Csíziho. Po odovzdaní diplomov bolo poskytnuté pre účastníkov pohostenie po ktorom nasledovali príhovory jednotlivých abstinentov. Záverom by sme sa chceli poďakovať za zorganizovanie uvedeného podujatia hlavne MUDr. Petrovi Korcsogovi, primárovi psychiatrického oddelenia a psychologičke oddelenie PAL Mgr.Márie Ďurčíkovej ako i ostatným zamestnancom oddelenia PAL, ktorí napomáhali pri uskutočnení tejto pre nás tak milej slávnosti. Už sa tešíme na stretnutie v roku 2016.
Návšteva priateľov z A-klubu Kežmarok
31.8.2015     Uplynulý víkend sme hostili na priateľskej návšteve dvoch čelných predstaviteľov nášho abstinentského hnutia menovite: Jána Dudáka, prezidnta ASKAS -u a Mariána Daubnera čestného prezidenta ASKAS -u. V rámci návštevy sme sa spoločne zúčastnili na spomienkových oslavách Juraja Mariániho v Muráni , výstupom na Muráňsky hrad a pietnim aktom pri pomníku na Prednej Hore. V príjemnom prostredí nášho letného sídla v obci Rašice sme strávili nezabudnuteľné chvíle vyplnené ako pracovnými, tak i voľnočasovými aktivitami. Bolo nám spolu fajn a veríme, že toto naše stretnutie bue mať v budúcnosti pozitívny prínos aj pre celú našu abstinentskú komunitu. Návštevu sme ukončili v klubových priestoroch v Tornali, kde sme našim priateľom odovzdali pamätnú plaketu ako spomienku na tieto prekrásne spoločne strávené chvíle. Priatelia, ešte raz vám za návštevu srdečne ďakujeme.
27.7.2015 V dňoch od 24. do 26. 7. 2015 sme mali priteľskú návštevu z A-KLUBU Nový začiatok Levice v zastúpení Pavla Nevizánskeho, predsedu klubu a Ing. Jozefa Puškára, podpredsedu klubu. V príjeemnom prostredí obce Rašice sme sa bližsie spriatelili, viac sa o sebe dozvedeli a to ako po stránke ľudských vzťahov tak aj zo života oboch klubov. Spolu sme navštívili aj svätostánok abstinentov OLÚp Predná Hora, kde sme sa zúčastnili stacionára v rámci doliečovania. Nedeľný turistický výlet ako i následná návšteva klubových priestorov bol patričným vyvrcholením celého spoločného víkendu. Pri hodnotení tejto návštevy sme v závere odovzdali pamätnú plaketu ako spomienku na krásne a spoločne prežité chvíle. Ešte raz ďakujeme aj Palkovi aj Jožkovi za nezabudnuteľné zážitky z tejto návštevy.

10.7.2015 Prebehlo rokovanie nášho predsedu s populárnym spevákom Ľubom Virágom, ktorý prijal naše pozvanie na vystúpenie v rámci kultúrneho programu 1. Výročného snemu, ktorý sa uskutoční 10.10.2015 v Tornali. Súčastne boli dohodnuté vystúpenia aj ďaľších populárnych umelcov ktoré budú upresnené v najbližšom období. Príprava na snem je už v plnom prúde a o všetkých nových skutočnostiach vás budeme priebežne informovať.
Dňa 27.6.2015 sa uskutočnilo slávnostné výročné zasadnutie KAT A-Klubu Trečín, kde sa osobne zúčastnili zakladajúci členovia A-KLUB Tornaľa. V príjemnom prostredí prekrásneho kultúrneho domu Trenčianske Stankovce sme strávili v kruhu priateľov večer plnej zábavy, dobrého humoru a príjemných prekvapení. Ako jeden z najstarších A-klubov na Slovensku má dlhoročnú tradíciu v organizovaní obdoných kultúrno - spoločenských akcií. Ďakujeme celému kolektívu za perfektne zvládnutú organizáciu, chutné jedlá a výborné dezerty, za dobrú hudbu  a pohostenie ! Prajeme im mnoho úspechov v ich záslužnej práci, ktorú vyvíjajú v prospech svojich členov ako i celého abstinenčného hnutia a ktorú vedie a organizuje predseda klubu Janko Václav. Hodne síl a vytrvalosti do budúcej vašej činnosti.
Dňa 13.6.2015 sa uskutočnilo slávnostné výročné zasadnutie A Klubu Kežmarok, kde sa osobne zúčastnili členovia predsedníctva A-KLUB Tornaľa. Zoznámili sme sa s veľkou rodinou uvedeného klubu a s ďaľšími členmi A klubov z celého Slovenska, strávili sme s nimi príjemné chvíle pri dobrom jedle, ešte lepšej hudbe v duchu príjemnej zábavy. Ďakujeme kolektívu klubu SET Kežmarok, najmä jeho predsedovi Lackovi za pozvanie a pohostenie. Nech sa im darí pri naplňovaní svojich predstáv ! Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami v Tornali dňa 10.10.2015 :-)
   
Dňa 30.5.2015 sa uskutočnilo slávnostné výročné zasadnutie A Klubu Nový začiatok Levice, kde sme sa osobne zúčastnili. Mali sme možnosť zoznámiť sa s veľkou rodinou sympatizantov uvedeného klubu a strávili sme s nimi príjemné chvíle pri dobrom jedle, ešte lepšej hudbe s efektom neopakovateľnej príjemnej zábavy. Ďakujeme kolektívu klubu, najmä jeho predsedovi Palkovi za pozvanie a pohostenie. Nech sa im darí pri naplňovaní svojich predstáv !
Dňa 16.5.2015 sa uskutočnilo slávnostné výročné zasadnutie A Klubu Dunajská Streda, kde sa osobne zúčastnili zástupcovia nášho klubu po prvý krát. Zoznámili sme sa s členmi uvedeného klubu ako i s množstvom pozvaných pre nás nových ľudí, strávili sme s nimi príjemné chvíle pri srdečnom pohostení a užitočných rozhovorov. Ďakujeme kolektívu klubu, najmä jeho predsedovi Jankovi za pozvanie a pohostenie. Nech sa im darí pri naplňovaní svojich predstáv !  Všetky nové kontakty, ktoré sme nadviazali počas výročného zasadnutia využijeme v budúcnosti pri našej činnosti.
Dňa 3.5.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia kde boli shválené zmeny v pláne činnosti na rok 2015 a boli prijaté rôzne organizačné opatrenia za účelom zabezpečenia budúcich nami organizovaných podujatí. Pred Valným zhromaždením sme mali spoločné fotografovanie našich členov za účelom ich využitia v našej budúcej marketingovej činnosti.
24.4.2015 - 26.4.2015 Celoslovenské školenie a výcvik predsedov A-KLUBOV v Krpáčove. Na uvedenej akcii bol náš A-KLUB Tornaľa prijatý za riadneho člena Asociácie ASKAS.  
18.12.2014 Písali o nás v novinách Tornaľa a okolie // írtak rólunk a Tornalja és vidéke újságban
22.11.2014  delegácia nášho A-klubu sa zúčastnila na výročnej členskej schôdze občianskeho združenia SPAS a A-Klubu Juraja Marianiho na prednej hore. V rámci účasti sme mali možnosť s významnými členmi iných A-klubov a asociácií z celého slovenska nadviazať partnerské vzťahy, ktoré nám môžu byť v budúcnosti nápomocné pri organizovaní vlastnej činnosti.

Obdržali sme srdečné pozvanie na vianočný večierok, ktorý bude v areáli OLÚp Predná Hora dňa 6.12.2014. Pozvanie sme s radosťou prijali.

V druhej časti uskutočnenej akcie odznela beseda všetkých účastníkov na tému: Môj sen, do ktorého sme sa aj my aktívne zapojili.

Na záver sme obdržali dedikovanú publikáciu od PhDr. Kucekovej autorky knihy pod názvom ... až do rána bieleho
11.11.2014 na základe plánu činnosti a v spolupráci so psychiatrickým oddelením PAL v Rimavskej Sobote sme uskutočnili odbornú prednášku na tému závislosť užívania alkoholu pod vedením MUDr. Petra Strečku, vedúceho lekára oddelenia PAL pre študentov Gymnázia v Tornali. Besedy sa zúčastnili aj preliečení pacienti, abstinujúci alkoholici z A-klubu Rimavská Sobota a Tornaľa.

Veľkí záujem zo strany študentov sa prejavil aj v aktivite zúčastnených na základe ktorého je možné konštatovať že uvedená akcia splnila svôj hlavný cieľ osvetliť tematiku alkoholickej závisloti a jej následkov v rámci prevencie.

Osobitná vďaka patrí Mgr. Kišfalušiovej - riaditeľke gymnázia za príkladné zorganizovanie celej akcie.
31.10.2014 Písali o nás v novinách Tornaľa a okolie // írtak rólunk a Tornalja és vidéke újságban
28.10.2014 Písali o nás v novinách  dnes bol uverejnený článok v denníku Új Szó týkajúci sa slávnostného otvorenia klubových priestorov, ktoré sa konalo dňa 10.10.2014
27.10.2014 Diplomovanie abstinujúcich
Dňa 24.10.2014 sa uskutočnilo 20. jubilejné diplomovanie abstinujúcich v kultúrnom dome Rimavská Sobota za účasti 194 odmenených abstinujúcich za účasti vedenia psychiatrickeho oddelenia nemocnice Rimavská Sobota ako i primátora mesta Rimavská Sobota. Z členov nášho klubu boli odmenení: Aladár Káli a Ján Görgei. Slávnostné diplomovanie vyvrcholilo kultúrnym programom a družnou debatou účastníkov. Odmeneným gratulujeme!
17.10.2014 Televízna reportáž RTVS Bratislava v programe Správy - Hírek vysielané dňa 17.10.2014 o 17:50 na stanici STV2 si môžete pozrieť na: http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=17.10.2014

Dňa 10.10.2014 v piatok bol slávnostne otvorený novovzniknutý klub občianskeho združenia v Tornali pod názvom A-KLUB Tornaľa. Slávnostné otvorenie a prestrihnutie pásky vykonala primátorka mesta Tornaľa Mgr. Anna Szögedi spolu s vedúcim klubu Aladárom Kálim. Novo rekonštruované priestory na Bottovej ulici č. 23 oproti železničnej stanici pre potreby klubu bezodplatne dal k dispozícií MUDr. Nejman, ktorému za túto nezištnú pomoc ďakujú všetci zakladajúci členovia klubu.

Po slávnostných príhovoroch vedúci klubu predložil koncepciu činnosti na rok 2014 a súčasne predostrel niektoré zaujímavé akcie na rok 2015, ktoré klub v rámci svojej činnosti pre širokú verejnosť organizovať. Následne v družnej debate medzi pozvanými hosťami a členmi klubu a za prítomnosti elektronických a tlačových médií bola odštartovaná pravidelná činnosť klubu.
Písali o nás: http://www.gemerland.sk/?p=52388
14.10.2014 Písali o nás v novinách  dnes bol uverejnený článok http://www.gemerland.sk/?p=52388
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky