Kronika 2019 - A-klub

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kronika
 
Na základe poverenia ASKAS sme sa zúčastnili besedy s pacientami v liečbe závislosti na OLUP Predná Hora a to v najsilnejšej zostave,kompletného vedenia nášho klubu. Po predstavení klubu sa prezentovali jednotliví členovia svojími osobnými príbehmi,pričom súčasne odpovedali na zaujímavé otázky účastníkov besedy. Týmto spôsobom sa vytvorila tzv. interaktívna beseda,ktorá gradovala postupne ako prezentovali svojé osobné príbehy naší členovia. Potom sme v závere zvýraznili dôležitosť doliečovacieho procesu ako i začlenenia sa do abstinentských klubov po skončení liečby. Atmosféra bola veľmi príjemná a ani sme nezbadali,že nadišiel čas besedu ukončiť. Celkom na záver sme rozdali účastníkom krásne kalendáre 2020,letáky klubu, vizitku s kontaktami a teda je predpoklad,že sme aktívným spôsobom prispeli k liečeniu účastníkov prednášky. Tešíme sa na najbližšie stretnutie v novembri t.r. a ďakujeme vedeniu ASKAS za umožnenie tejto veľmi vydarenej besedy.
Ali Káli
Vedúci klubu
Na základe rozhodnutia predsedníctva klubu sme dňa 1. februára 2020 uskutočnili rokovanie Výročnej členskej schôdze nášho občianského združenia A-klub GEMER Tornaľa. Popri členskej základni sa rokovania zúčastnili i pozvaní hostia na čele s Prezidentom ASKAS Vladom Farským.
Po uvítaní účastníkov predsedom klubu Alim Kálim sme vyhodnotili klubovú činnosť za rok 2019 a podali správu o hospodárení klubu,ktorú predniesol náš podpredseda Ing. Juraj Petráš. Následne dostali slovo všetci hostia,ktorí vyjadrili svoj názor na prednesené vyhodnotenie našej činnosti. Osobitne si vážime slová Prezidenta ASKAS,ktorí vyjadril svojú radosť z naších úspechov. Potom všetci členovia vyslovili svojé osobné postrehy ako i hodnotenia činnosti klubu počas vlnajšieho roka. Následne vedúci klubu predniesol návrh plánu činnosti klubu na rok 2020 ku ktorému sa postupne všetci vyjadrovali. Záverom sme s chuťou strávili pripravený slávnostný obed a v družnej debate pri dobrej kávičke,ukončili rokovanie Výročnej členskej schôdze.
Ďakujem každému za účasť ako i za podnetné nápady a odznelé slová chvály,už sa tešíme teraz na realizáciu jednotlivých klubových podujati.
Ali Káli
Vedúci klubu
7.12.2019 Vianočný klub na Prednej Hore - OLÚP.
21.11.2019 Dnešná beseda s pacientami OLUP PH,kde sme sa predstavili ako klub a stálo to za to.
16.11.2019 Predvianočná kapustnica A-klub Gemer Tornaľa.
17.10.2019 Diplomovanie abstinentov Rimavská Sobota.
13.10.2019 Klubový výlet Zámocký hotel Galicia.
22.6.2019 Klubový deň Banská Štiavnica.
2.7.2019 Klubový deň Bardejov.
5.5.2019 Klubový deň na sv. omši v Poltári.
24.2.2019 Klubový deň v nádhernom prostredí Kokavy - Línia.
12.1.2019 sa v Tornali konala výročná členská schôdza občianskeho združenia A-klub Tornaľa.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky