Kronika 2020 - A-klub

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kronika
17.11.2020 Dnešné rokovanie vedenia klubu v príjemnej priateľskej atmosfére stanovilo hlavné klubové akcie na rok 2021 ako i víziu nových zmien,ktoré chceme v nastávajúcom roku realizovať. Dohodli sme aktívnu digitalizáciu činnosti jednotlivcov ako i nové formy klubovej činnosti vo virtuálnom priestore. Záverom sme si pochutnali na obedovom menű,ktoré pripravil vedúci klubu Ali. Bolo nám opäť spolu fajn a už sme v očakávaní najbližších klubových podujatí.
10.10.2020 Výročné stretnutie abstinentov pri príležitosti osláv založenia klubu. Hosťom bol Jozef Kostnáč, ktorý nás poctil svojou účasťou v rámci ktorého mal besedu o svojej knihe. Ďakujeme každému za účasť a prajeme veľa pevného zdravia a pokoj v duši.
20.8.2020 Na základe spolupráce ASKAS a OLUP sme sa zúčastnili besedy s pacientami.
Pre pandémiu bolo nás menej,nakoľko aj počet liečených pacientov je obmedzený a teda aj my sme boli ako klub len skromne zastúpený. Po milom uvítaní a veľmi chutnom obede, sme posedeli pri kávičke s odborným personálom,kde sme preberali problematiku závislosti na Slovensku.
Besedu sme začali predstavením nášho klubu a potom sme obaja sa rozhovorili o našom alkoholovom ale hlavne abstinentskom živote. Následne sa rozprúdila veľmi živá beseda na tému prečo abstinovať,prečo navštevovať kluby pričom sme sa nevyhli ani veľmi prekvapivým a veľmi diskrétným otázkam na ktoré sme museli trefne a hlavne vieruhodne odpovedať.
Záver opäť patril veľkému aplauzu čo nás samozrejme nesmierne potešil a sme presvedčený že naša beseda zanechala v pacientoch hlboký zážitok a v nás príjemný a potešujúci pocit.
Ďakujeme OĽUP aj ASKAS
31.5.2020 Stretnutie po 3 mesiacoch na klubovom dni, kde sme sa vzájomne informovali kto z nás a akým spôsobom prežíval dni počsa pandémie. Následne sme prehodnotili plán činnosti na rok 2020 podľa ktorého sa bude riadiť činnosť klubu v 2. polroku. Klubový deň sme ukončili bohatou kolienkovou kapustnicou ktorú nám pripravili dvaja šéfkuchári - naši sympatizanti.
22.2.2020 sme mali klubový deň v rámci ktorého sme sa stretli na besede s autorom knihy Na dne duše Jurajom Ďúranom s Trnavy. V družnej debate sme spoločne prebrali jednotlivé poviedky z knihy, ktoré opisujú jeho citový svet ako i jeho boj so závislosťou. Spoločne sme vykonzultovali naše životné skúsenosti, útrapy ktoré sme prežili na ceste k abstinencii. Chutným spoločným obedom sme ukončili naše príjemné posedenie.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky